slider-image

Engineering

In vrijwel elke opdracht zitten wel elementen die vanuit de toepassingseisen om een nieuw ontwerp en uitengineering vragen. De prestatie eisen en de hierop van toepassing zijnde specifieke ontwerpnormen zijn voor de langskomende vakgebieden namelijk nogal divers. Juist hierdoor voelen wij ons telkens weer getriggerd en dat is dan ook exact de bedoeling als innovatie tot een kernactiviteit gerekend wordt.

Al het ontwerp tekenwerk geschied uiteraard in 3D zodat wij aan opdrachtgevers vooraf een juiste voorstelling van het eindproduct kunnen presenteren, waarna er desgewenst ook nog aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Een constructie berekeningen op hoofdlijnen alsmede een kostprijscalculatie zit hierin verweven, zodat de geschiktheid hiervan door opdrachtgevers beoordeeld kan worden. Voor bouw-gerelateerde opdrachten zijn wij volledig uitgerust om mede via BIM-protocollen met overige bouwpartners te kunnen communiceren.

Zodra een ontwerp op hoofdlijnen is goedgekeurd en een leveringsovereenkomst tot stand is gekomen, kan met de detail-engineering worden begonnen. Binnen de vastgestelde kaders wordt dan nadere invulling gegeven aan de toe te passen materialen, de toegeleverde onderdelen, de invulling van besturingstechnieken en de productie van werkplaatstekeningen. Verweven in dit proces zit de samenstelling van definitieve berekeningen die t.b.v. het CE-keuringstraject zo nodig met daartoe geaccrediteerde instantie wordt gedeeld. De afdeling engineering begeleid het gehele keuringstraject inclusief de eventueel benodigde testopstelling en het samenstellen van de toebehorende installatie documentatie en gebruikershandleidingen.

Kortekaas Cleaning Equipment B.V. (KCE B.V.) Neem Contact op   
+(31) 252 417641 Contact