slider-image

September 2018 Wasinstallatie Solar-parken

Engineering van een reinigingsconcept voor solar-parken afgerond.

Vooruitlopend op de verwachte groei van grondgebonden solar-parken, zowel in aantallen als ook in omvang per locatie, voorzien wij dat door atmosferische vervuiling op termijn een periodieke reiniging rendabel gaat worden. Om dit op een efficiënte wijze met minimale kosten te kunnen uitvoeren is een mechanisatie van de werk noodzakelijk. Wij hebben ons hierop willen voorbereiden en zijn daartoe reeds overgegaan om een concept uit te werken. Het betreft hier slechts één van de machineopties toepasbaar voor de z.g. Oost-West opstelling van solar-tafels.

Kortekaas Cleaning Equipment B.V. (KCE B.V.) Neem Contact op   
+(31) 252 417641 Contact