slider-image

Juli 2021 Ingebruikname silo lift

Na uitengineering, afronden van productiewerken en certificering is de silo lift gereed gekomen en overgedragen aan de klant. Door het mogelijk aanwezig zijn van stofvorming, kan de werkomgeving van de installatie explosiegevaar opleveren. In het ontwerp en de verdere productie is geconformeerd aan de toebehorende ATEX normering. Toepassing van deze installatie is mogelijk tot een silohoogte van 50 meter. Door het voorgeschreven gebruik van ademhalingsapparatuur bij het verblijven in silo's, is het maximaal toegestane gewicht in de gondel naar 170 kg gebracht.

Kortekaas Cleaning Equipment B.V. (KCE B.V.) Neem Contact op   
+(31) 252 417641 Contact