slider-image

Mei 2021 Oplevering osmose-water transportsysteem

Opgeleverd en in werking gesteld een volautomatische meedraaiend slanghaspel ten behoeve van het transport van osmose-water vanaf de dak installatie naar de gondel. Ten aanzien van de meer authentieke wijze van glasbewassing, wordt met dit systeem de wascapaciteit meer dan verdubbeld. Het osmose-water transport systeem voldoet geheel aan de daartoe geldende Europese normeringen en de voor Nederland geldende richtlijnen bij werkhoogtes van 40 meter + boven maaiveld.

Kortekaas Cleaning Equipment B.V. (KCE B.V.) Neem Contact op   
+(31) 252 417641 Contact