slider-image

September 2022 Werken dakveiligheid

Een toegang naar installaties en dakveiligheid in zijn algemeenheid raakt over de jaren heen verouderd. Er is hier een herinrichting op diverse onderdelen gerealiseerd naar de huidige inzichten.

Kortekaas Cleaning Equipment B.V. (KCE B.V.) Neem Contact op   
+(31) 252 417641 Contact