slider-image

Visie

Zoals dit ook de afgelopen jaren het geval is geweest, blijft onze doelstelling vooralsnog om met een beperkte organisatieomvang snel op marktontwikkelingen en specifieke vragen te kunnen inspelen. Reeds bestaande methodieken houden wij verder graag tegen het licht om hiervoor met een oog op immer voortschrijdende technische mogelijkheden alternatieven aan te dragen. Innovatie en het verder kijken dan vastgeroeste processen rekenen wij tot een kerntaak en we zien elke uitdaging daartoe gaarne tegemoet.

Het aannemen van reinigende onderhoudswerken voornamelijk aan gevels en daken zal daarnaast onderdeel blijven uitmaken van onze activiteiten. Juist de hierbij opgedane praktijkervaring stelt ons in staat om nieuw ontwikkelde reinigingssystemen prestatiegericht te beoordelen en daarmee optimaal te laten aansluiten aan het vooraf beoogde verwachtingspatroon.

Heden zien wij met name in de sectoren utiliteitsbouw en die van zon- en windenergie mogelijkheden ontstaan en spreken daarbij de ambitie uit om hierin voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers een betrouwbare innovatiepartner te blijven.

Directie KCE B.V.

Kortekaas Cleaning Equipment B.V. (KCE B.V.) Neem Contact op   
+(31) 252 417641 Contact